Αποξηλώνεται το κάλυμμα της «Τέντας»

0
231

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποξήλωσης του παλιού καλύμματος του κλειστού γυμναστηρίου «Τέντα», στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας του Δήμου Καλαμάτας. Οι εργασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος και, σύμφωνα με την εκτίμηση του εργολάβου, η εγκατάσταση του νέου καλύμματος της Τέντας θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στις 20 Ιουνίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι, για την πραγματοποίηση του έργου «Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου ‘Τέντα’ Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)», ανάδοχος – κατόπιν διαγωνισμού – ανεδείχθη η ΑΡΚΑ Σύνθεσις Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
Θα γίνουν και εργασίες ανακαίνισης, όπως εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, νέο σύστημα εξαερισμού κ.ά., που επίσης καλύπτονται από το Δημοτικό Προϋπολογισμό.

Το σύνολο της δαπάνης θα προσεγγίσει τις 350.000 € περίπου.