Στο ανώτατο όριο καθορίστηκε η αποζημίωση συμμετοχής συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τριφυλίας

0
243

«Καθορισμός καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις» ήταν το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας. Το Σώμα, λοιπόν, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τον καθορισμό της αποζημίωσης, ανά συνεδρίαση, στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με το νόμο, στο 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων, η οποία ανέρχεται σε 4.275 ευρώ. Δηλαδή, ανά συνεδρίαση οι δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι Τριφυλίας θα λαμβάνουν 42,75 ευρώ!
Σημειώνεται ότι θα εισπράξουν και αναδρομικά για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις από 31/7/2017 [έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’107/31.07.2017)]! Αποζημίωση δε θα λάβουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, καθώς και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία σε απόσταση έως δέκα χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου, Κυπαρισσία.
Ωστόσο, οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αποζημίωσης ή παραχώρησής της προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό, με συγκεκριμένη προς τούτο διαδικασία που προβλέπεται στο σχετικό νόμο!
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα (άρθρο 92 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017).
Ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος που καταψήφισε την καταβολή αποζημίωσης είναι ο Δημήτρης Κουτσούλης, εξηγώντας σε τοποθέτησή του την άρνησή του, ενώ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας, Γιάννης Καλκαβούρας, παρότι ψήφισε υπέρ της καταβολής αποζημίωσης, δήλωσε στο Σώμα ότι «χρήση αυτής της διάταξης δε θα κάνω»!

Του Ηλία Γιαννόπουλου – tharrosnews